SAAKP – Slovenská asociácia Akvaparkov, kúpalísk a plavární

je novozaložená organizácia, vznikla 2.6.2020 v Nových Zámkoch a je založená 22 členmi. Zastupujúca záujmy slovenských Akvaparkov, mestských kúpalísk, plavárni, vznikla aj za účelom vytvorenia odbornej platformy na výmenu názorov a skúseností a má ambície slúžiť aj ako poradný orgán pre štátnu správu.

Akvaparky, kúpaliská a plavárne patria k najnavštevovanejším turistickým atrakciám na Slovensku a každoročne zabezpečujú oddych a zábavu mnohým miestnym aj zahraničným návštevníkom. Asociácia má záujem napomôcť k obhajovaniu záujmov a potrieb jednotlivých subjektov, pomôcť k podpore cestovného ruchu.

Archív aktualít

Tlačová správa SAAKP pri príležitosti Mimoriadneho valného zhromaždenia 

10.9.2020 Nové Zámky

Nové obmedzenia spúšťajú boj o prežitie

Predstavitelia slovenských akvaparkov a kúpalísk hodnotia letnú sezónu aj vyhliadky na najbližšie obdobie.

Obavy z koronavírusu u klientov a s nimi spojený pokles návštevnosti bol citeľný už niekoľko týždňov pred kompletným zatvorením prevádzok 13. marca. Následné neskoré zverejnenie podmienok pre znovuotvorenie aquaparkov a kúpalísk znamenalo, že mnohé prevádzky privítali prvých návštevníkov so značným oneskorením. Akvaparky a kúpaliská zaznamenali počas troch mesiacov uzatvorenia skoro kompletný, a v júni, po znovuotvorení, 55 až 95%-ný prepad tržieb. „Táto strata je pri celoročných prevádzkach absolútne nedobehnuteľná. Vládne stimuly na udržanie zamestnanosti pritom niektoré prevádzky nemohli vôbec ani využiť ” informuje 2. viceprezident SAAKP Ľudovít Lebó.

Nástup sezóny bol veľmi hektický a trvalo pár týždňov kým sa návštevníci opäť vrátili, v čom nepomohlo ani nepriaznivé počasie.

„Celkovo, ak hodnotíme tri letné mesiace, členovia Slovenskej Asociácie Akvaparkov, Kúpalísk a Plavární (SAAKP) zaznamenali 30%-ný pokles tržieb a prepad návštevnosti až o 31% dodáva prezident SAAKP Gábor Somogyi.

Aj napriek tomu, že sa kúpaliská snažili vytvoriť vhodné a bezpečné podmienky pre svojich návštevníkov, obavy z možnosti nákazy a predovšetkým straty, alebo zníženia príjmu boli u klientov citeľné počas celej sezóny.

“Zaznamenali sme výrazne nižší počet návštevníkov, pričom mierne rástol počet domácich a výrazne poklesol počet zahraničných hostí. Táto neistota a obavy sa ešte viac prehĺbili po vyhlásení ministra zdravotníctva MUDr. Mareka Krajčího 13. augusta o plánovaných obmedzeniach. V septembri zavedené obmedzenie počtu návštevníkov na 1000 bez ohľadu na veľkosť prevádzky znamenalo pre kúpaliská s veľkým ubytovacím zázemím to, že mnohí zákazníci, ktorí mali pobyty vopred zakúpené, sa kvôli dennému limitu do akvaparkov nedostali alebo ak aj áno, miestnym návštevníkom už priestor nezostal. Pri menších prevádzkach prišlo kvôli obave, že sa do areálu nedostanú, ešte menej návštevníkov ako obvykle. Počet návštevníkov bol častokrát ďaleko pod povoleným limitom a pod počtom návštevníkov z minulých rokov” uvádza Peter Kolenčík 1.viceprezident SAAKP.

Mnohé prevádzky rekreačného kúpeľníctva budú v nasledovných mesiacoch zvádzať boj o holé prežitie.

„Zimné prevádzkové náklady na jedného návštevníka sú totiž výrazne vyššie ako cez leto, preto je kľúčové, koľko návštevníkov dokážeme prilákať. Ak cez týždeň nedosiahneme potrebnú návštevnosť a cez víkendy a sviatky budeme kapacitne obmedzení, nemáme šancu ani na pokrytie našich primárnych nákladov. Nepremyslené a predčasné vyhlásenia vlády alebo predstaviteľov médií, ako aj výrazné zvýšenie minimálnej mzdy od 1. januára, môžu situáciu iba ďalej komplikovať ” dodáva Somogyi.

„Treba jednoznačne vyhlásiť, že cestovný ruch bez podpory Vlády SR bude mať na Slovensku veľmi vážne problémy. Situácia bude minimálne do budúceho leta určite kritická a finančné rezervy buď absentujú alebo nie sú postačujúce. Doteraz márne čakáme na vládny návrh kompenzácie za obdobie prvej vlny, počas ktorého sme boli povinne zatvorení, taktiež s nástupom nových obmedzení očakávame návrhy kompenzácií za straty príjmu a na udržanie zamestnanosti. Zavedenie nižšej sadzby DPH pre všetky služby v cestovnom ruchu vidíme ako jediné systémové riešenie, pričom rekreačné poukazy môžu pomôcť zabezpečiť aspoň pokrytie nákladov” zhodujú sa členovia prezídia SAAKP.

Keďže Vláda SR koná bohužiaľ veľmi pomaly a osobne pán premiér Igor Matovič sa k cestovnému ruchu stavia dosť lakonicky, budúcnosť rekreačného kúpeľníctva na Slovensku nevyzerá veľmi ružovo.

— — —

“NEPOKAZME SI TO!” – Žiadajú prevádzkovatelia akvaparkov a kúpalísk

Vláda pri plnení sloganu premiéra Igora Matoviča opäť zabúda na cestovný ruch!  Nepokazíme si koniec letnej sezóny predčasnými vyjadreniami o plánovaných obmedzeniach?
Skončia letní dohodári z dôvodu predčasných obmedzení od 1.9 na úradoch práce?

17.8.2020 SAAKP (Slovenská asociácia akvaparkov, kúpalísk a plavární)

Akvaparky a kúpaliská už dlhé roky patria medzi najlákavejšie turistické atrakcie na Slovensku. Neistota, oneskorené informácie o termíne a podmienkach pre reštart ako aj nepriazeň počasia, to sú faktory, ktoré sprevádzali štart letnej sezóny 2020 po znovuotvorení prevádzok rekreačného kúpeľníctva.  Spokojnosť a dovolenkové obdobie vládnych činiteľov, výstupy z médií ako aj pár fotografií z plných turistických chodníkov, kúpalísk či akvaparkov počas TOP slnečných dní vytvárajú milný dojem, že cestovný ruch je opäť v plnej sile, dokonca výrazne prosperuje a prevádzkovatelia rekreačného kúpeľníctva ako aj iných odvetví cestovného ruchu dobehli straty spôsobené CORONA krízou.

„Každý prevádzkovateľ zodpovedne prijal protiepidemiologické opatrenia a robí maximum pre bezpečnosť svojich návštevníkov a pracovníkov“ – uvádza Peter Kolenčík, viceprezident SAAKP.

„Namiesto zvučných a nie úplne pravdivých informácií sa však skúsme bližšie pozrieť na fakty a súčasné problémy a namiesto predčasných, verejných vyhlásení zasadnime k odbornej a konštruktívnej debate medzi konzíliom odborníkov, zástupcami vlády a zástupcami rekreačného kúpeľníctva“ – uvádza Mgr. Gabriel Somogyi prezident SAAKP.

SAAKP už v minulosti predložila členom krízového štábu zoznam 100 odporúčaní pre bezpečnú prevádzku svojich zariadení s dôrazom na tzv. „dobré príklady“ zo susedných krajín a bezpečnosť klientov, taktiež v 6/2020 odprezentovala zoznam trinástich požiadaviek pre reštart a zachovanie konkurencieschopnosti rekreačného kúpeľníctva na Slovensku spolu s návrhom grantových schém.

Zatiaľ čo susedné krajiny bez váhania prijali opatrenia pre podporu domáceho cestovného ruchu:
– PL poskytlo pre rodiny s deťmi 500 PLN na každé dieťa v rodine do veku 18 rokov, ktoré je možné uplatniť na ubytovanie, alebo účasť na turistických podujatiach;
– AT poskytlo jednorazové finančné poukazy v hodnote 40 EUR na rodinu pre reštart viedenských reštaurácií;
– CZ vláda schválila zníženie DPH z 15% na 10% pri ubytovacích službách, vstupnom na kultúrne, športové podujatia, vstupné na športoviská a do sáun;
– HU vyčlenilo na podporu rekreačného kúpeľníctva 105 mld HUF.
Na Slovensku zostali požiadavky SAAKP bez reakcie kompetentných.

„Samozrejme uvedené kroky posilnili domáci turizmus v susedných krajinách, čo sa na Slovensku prejavilo predovšetkým výpadkom poľských návštevníkov“ dodáva Vladimír Moravčík, člen prezídia SAAKP.

Subjekty rekreačného kúpeľníctva boli uzatvorené v prvej fáze prijatých epidemiologických opatrení 13.3.2020 a znovuotvorené až v poslednej fáze tj. 3.6.2020.  „Podmienky pre reštart akvaparkov a kúpalísk sme sa napriek výzvam, ktoré sme smerovali vládnym činiteľom a konzíliu odborníkov dozvedeli ani nie v 24 hodinovom predstihu, čo malo za následok, že väčšina subjektov otvorila svoje prevádzky až s dlhším oneskorením.

Pre kúpaliská a akvaparky je letná sezóna alfou a omegou pre dosiahnutie návštevnosti a tržieb, taktiež pre ďalší vývoj investícií a udržanie konkurencieschopnosti.  Sme vďační, že Slováci sa rozhodli podporiť domácu ekonomiku, chovajú sa zodpovedne, dodržujú protiepidemiologické nariadenia a necestujú do potenciálne nebezpečných krajín.  Napriek tomu výpadok tržieb spôsobený uzavretím prevádzok na skoro tri mesiace, nižšie tržby a návštevnosti počas letnej sezóny, to sú faktory, ktoré bude ťažké ustáť v mimosezónnom období, do ktorého čoskoro vstúpime“ dodáva Peter Kolenčík, viceprezident SAAKP.

„Za obdobie od 1.6. do 31.7.2020 slovenské akvaparky a kúpaliská dosahujú pokles návštevnosti o 35% a pokles tržieb o 38% v porovnaní s minulým rokom.  Ak zoberieme do úvahy  letnú sezónu, až na pár dní, keď bola návštevnosť vyššia vplyvom tropického počasia, nemôžeme absolútne hovoriť o spokojnosti” – dopĺňa Ľudovít Lebó, viceprezident SAAKP.

Letná sezóna ešte zďaleka neskončila a už nás médiá informujú o nových opatreniach od septembra spojených s druhou vlnou obmedzení bez ohľadu na fakt, že väčšina subjektov rekreačného kúpeľníctva nebola odškodnená ani za prvú vlnu, a to napriek verejnému prísľubu predsedu vlády, Igora Matoviča.

„Je v poriadku, že obmedzenia plánované od septembra sa dozvedáme v 18-dňovom predstihu, avšak podmienky pre znovuotvorenie prevádzok nám boli oznámené ani nie 24 hodín pred otvorením?“ – pýtajú sa zástupcovia SAAKP.

„Po zverejnení informácií ministra zdravotníctva Mareka Krajčího zo dňa 13.8.2020 o plánovaných obmedzeniach od septembra registrujeme pokles rezervácií v hoteloch a zaznamenávame otázky predovšetkým z českých cestovných kancelárií k ďalšiemu fungovaniu akvaparkov na jeseň.  Taktiež sú ohrozené zimné a silvestrovské rezervácie pobytov“ informuje Peter Gurčík, člen prezídia SAAKP.

„Ak nám konzílium odborníkov a zástupcovia vlády nariaďujú obmedzenia kapacity, žiadame, aby sme sa informácie nedozvedali z médií, ale aby sme boli prizývaní na konzultáciu, ako odborná platforma s dlhoročnými skúsenosťami v oblasti rekreačného kúpeľníctva.  Zároveň sa pýtame, keďže obmedzenie kapacity má výrazný vplyv na pokles tržieb a pokrytie prevádzkových nákladov, s akou kompenzáciou zo strany štátu máme počítať?“ – uzatvára Mgr. Gabriel Somogyi, prezident SAAKP.

— — —

18.6.2020

KORONAVÍRUS: ŠTÁT BUDE PREPLÁCAŤ REKREAČNÉ POUKAZY NA PODPORU CESTOVNÉHO RUCHU 
ODKAZ NA ČLÁNOK

— — —

SLOVENSKÁ ASOCIÁCIA AKVAPARKOV, KÚPALÍSK A PLAVÁRNÍ POŽADUJE POMOC PRI REŠTARTE REKREAČNÉHO KÚPEĽNÍCTVA
ODKAZ NA ČLÁNOK

Bešeňová – 18.júna 2020 – Zástupcovia najväčších slovenských akvaparkov, kúpalísk a plavární združení v Slovenskej asociácii akvaparkov, kúpalísk a plavární (SAAKP) predstavili v Bešeňovej zoznam trinástich požiadaviek pre reštart a zachovanie konkurencieschopnosti slovenského rekreačného kúpeľníctva. S požiadavkami sa chcú obrátiť na zástupcov vlády.

Štátna pomoc subjektom prevádzkujúcim zariadenia rekreačného kúpeľníctva je podľa členov SAAKP nevyhnutná, pretože práve týchto zariadení sa kvôli najdlhšej dobe uzavretia dotkli preventívne opatrenia najviac. Predbežný výpadok ich tržieb sa za obdobie 13.3.-3.6.2020 pohybuje na úrovni minimálne 10 mil. eur. V snahe o systémový reštart rekreačného kúpeľníctva pripravili zástupcovia SAAKP komplexný návrh, ktorého súčasťou sú aj opatrenia pre zachovanie konkurencieschopnosti celého slovenského cestovného ruchu.
„Zariadenia, ktoré prevádzkujeme t.j. akvaparky, kúpaliská a plavárne, boli zahrnuté až do poslednej fázy uvoľňovania ekonomických opatrení. S tým je spojený výrazne vyšší výpadok tržieb v porovnaní s inými prevádzkami poskytujúcimi služby u ktorých k uvoľneniu došlo v predošlých fázach,“ uviedol prezident SAAKP Gabriel Somogyi.

S cieľom zmierniť dopady pandémie požadujú zástupcovia kompenzáciu nákladov pre COVID-19 v súvislosti s preventívnymi opatreniami a vyššími nákladmi na prevádzkovanie, kompenzáciu výpadku tržieb vo výške 30% z minuloročného obratu za obdobie od 13. marca do 3. júna ako aj odpustenie odvodov zamestnávateľa do konca roka 2020.

„Pevne veríme, že predstavitelia vlády dodržia verejný prísľub, ktorý dal pán premiér Igor Matovič a poskytnú kompenzáciu subjektom rekreačného kúpeľníctva a iným subjektom, ktoré boli uvoľnené v posledných fázach nakoľko dopad koronakrízy sa ich dotkol najvýraznejšie,“ uviedol viceprezident SAAKP Peter Kolenčík.

Medzi predstavenými požiadavkami nechýba zníženie DPH na 10% pre zakúpenie vstupného na kúpaliská a do akvaparkov, zníženie DPH na 10 % na všetky služby stravovania, dotačné programy pre zvýšenie technologického štandardu kúpalísk a modernizáciu a rozvoj akvaparkov a kúpalísk pre súkromný sektor, samosprávy a pre organizácie so 100% majetkovou účasťou samospráv. Takýto dotačný program pripravuje napríklad susedné Maďarsko, ktoré plánuje akvaparkom a kúpaliskám na tento cieľ poskytnúť 105 mld. HUF (cca 300 mil. Eur).

Zaujímavou novinkou je požiadavka zaviesť poukazy pre všetkých zamestnancov na rekreačné služby (akvaparky, masáže, zdravotné procedúry) – mimo rekreačných poukazov vo výške 100 EUR / zamestnanca (s platnosťou do konca roka 2020), a rovnako aj zaviesť poukazy pre seniorov nad 65 rokov na rekreačné služby (akvaparky, masáže, zdravotné procedúry) – mimo rekreačných poukazov vo výške 100 EUR.

Všetky navrhované opatrenia majú za cieľ zachovať a skvalitniť obľúbené a populárne vodné turistické atrakcie, ktoré patria medzi najpopulárnejšie na Slovensku. Tie čaká mimoriadne náročná sezóna, ktorú okrem samotnej koronakrízy poznačili aj komplikácie pri znovuotvorení a zavádzaní preventívnych opatrení. „Nakoľko sme sa podmienky Úradu verejného zdravotníctva Slovenskej republiky k znovuotvoreniu prevádzok poskytujúcich rekreačné kúpeľníctvo dozvedeli ani nie v 24 hodinovom predstihu, veľká časť subjektov otvorila svoje prevádzky s výrazným oneskorením a nie 3.6. Veríme, že naši klienti vďaka opatreniam, ktoré sme prijali, podporia cestovný ruch a užijú si plnohodnotné služby slovenských akvaparkov, kúpalísk a plavární. Vzhľadom na nepriazeň počasia ako aj pomalší rozbeh sektoru služieb sa snažíme klientom ponúknuť cenovo zvýhodnené produkty. Minimálne do konca roka určite musíme počítať s nižšími príjmami. Napriek uvedeným faktom je aktuálna návštevnosť o 80% nižšia ako v minulom roku. Koronakríza a s ňou spojené obmedzenia v rozpočtoch slovenských rodín zásadne zmenili dovolenkové plány. Slováci majú záujem stráviť letnú dovolenku doma, akurát je potrebný impulz a dodatočná podpora cestovného ruchu zo strany štátu. Ak rekreačné kúpeľníctvo nepodporíme v letnej sezóne, veľa prevádzok sa dostane do existenčných problémov,“ uzavrel člen prezídia SAAKP Peter Gurčík.

Plné znenie požadovaných foriem pomoci pre reštart
a zachovanie konkurencieschopnosti slovenského rekreačného kúpeľníctva

Zachovanie konkurencieschopnosti slovenského cestovného ruchu
1. zníženie DPH na 10% pre zakúpenie vstupného na umelé alebo prírodné kúpaliská, akvaparky, využitie wellness centier a sáun, služieb masážneho centra;
2. zníženie DPH na 10 % na všetky služby stravovania;
3. zachovanie rekreačných poukazov min. do konca roku 2024, ich preplatenie štátom za rok 2020;
4. dotačné programy pre zvýšenie technologického štandardu kúpalísk ktoré sú najnavštevovanejšími atrakciami Slovenska; (moderné a vyspelé formy dezinfekcie, výmena potrubí, výmena technologických zariadení na modernejšie, s nižšou spotrebou a nákladmi prevádzkovania);
5. dotačné programy pre modernizáciu a rozvoj akvaparkov, kúpalísk a turistických atrakcií pre zvýšenie ich konkurencieschopnosti s možnosťou čerpania príspevkov pre súkromný sektor, samosprávy a pre organizácie so 100% majetkovou účasťou samospráv.

Zmiernenie dopadu pandémie COVID-19
6. kompenzácia nákladov pre COVID-19 preventívne opatrenia a úhrada vyšších nákladov prevádzkovania;
7. kompenzácia výpadku tržieb vo výške 30% z minuloročného obratu za obdobie od 13. marca do 3. júna – horná hranica 300.000 EUR na jeden subjekt;
8. odpustenie odvodov zamestnávateľa do konca roka 2020 nie len počas „prekážky v práci“ na všetkých zamestnancov v danej spoločnosti, ktorí boli v TPP od 01.03.2020;
9. pri zamestnávateľoch v cestovnom ruchu, ktorí udržali pracovné miesta bez prepúšťania umožniť odmeny pre zamestnancov bez odvodov (niečo ako „13. plat“) ktoré by boli vyplatené jednorazovo, napríklad v mesiaci december 2020 a dostať od štátu na každé udržané miesto v cestovnom ruchu 200 EUR (t.j. na všetkých zamestnancov, ktorí neboli prepustení v termíne 13.03. – 30.11.2020)
10. zaviesť poukazy pre všetkých zamestnancov na rekreačné služby (akvaparky, masáže, zdravotné procedúry) – mimo rekreačných poukazov vo výške 100 EUR / zamestnanca (s platnosťou do konca roka 2020), zvážiť predĺženie na rok 2021 v tej istej sume;
11. zaviesť poukazy pre seniorov nad 65 rokov na rekreačné služby (akvaparky, masáže, zdravotné procedúry) – mimo rekreačných poukazov vo výške 100 EUR / seniora (s platnosťou do konca roka 2020), zvážiť predĺženie na rok 2021 v tej istej sume;

Zlepšenie propagácie “Dovolenka na Slovensku”
12. vyššia podpora rekreačného kúpeľníctva doma a v zahraničí štátnymi inštitúciami (ministerstvá, SACR, KOCR, veľvyslanectvá, atď.);
13. podpora marketingovej a reklamnej činnosti SAAKP, spolufinancovanie jej reklamy a propagácie v zahraničí ako aj účasť na svetových výstavách cestovného ruchu cez dotačné programy alebo granty.

— — —

9.6. 2020

ASOCIÁCIA KÚPALÍSK: KTO INVESTUJE DO DOVOLENKY NA SLOVENSKU, INVESTUJE DO BUDÚCNOSTI NAŠEJ EKONOMIKY
ODKAZ NA ČLÁNOK

— — —

8.6.2020

ASOCIÁCIA AKVAPARKOV, KÚPALÍSK A PLAVÁRNÍ OČAKÁVA MENEJ NÁVŠTEVNÍKOV AKO VLANI
ODKAZ NA ČLÁNOK

— — —

3.6.2020

CESTOVNÝ RUCH DOSTÁVA ZELENÚ, OTVÁRAŤ SA BUDÚ AKVAPARKY. MAJITELIA SA ALE SŤAŽUJÚ NA NEDOSTATOK INFORMÁCIÍ O PODMIENKACH
ODKAZ NA ČLÁNOK

— — —

2.6.2020

VÄČŠINA KÚPALÍSK NA SLOVENSKU SVOJE PREVÁDZKY V STREDU NEOTVORÍ
ODKAZ NA ČLÁNOK

— — —

ASOCIÁCIA AKVAPARKOV, KÚPALÍSK A PLAVÁRNÍ POTREBUJE NIEKOĽKO DNÍ NA OTVORENIE A JASNÉ PODMIENKY
ODKAZ NA ČLÁNOK

ODKAZ NA ČLÁNOK

— — —

VÄČŠINA KÚPALÍSK SA CHYSTÁ NA LETO
ODKAZ NA ČLÁNOK

— — —

21.5.2020

AKVAPARKY, KÚPALISKÁ A PLAVÁRNE VYZÝVAJÚ VLÁDU, ABY ZAČALA KONAŤ
ODKAZ NA ČLÁNOK

 

ZOZNAM ČLENOV

Tatralandia
Tatry mountain resorts, a.s.
IČO: 31560636
Demänovská Dolina 72,
031 01 Liptovský Mikuláš 1
www.tatralandia.sk

 

Vodný park Bešeňová
EUROCOM Investment, s.r.o.
IČO: 35756985
136, 034 83 Bešeňová
www.besenova.com

 

Aquacity Poprad
AQUAPARK Poprad, s.r.o.
IČO: 36482609
Športová 1397/1
058 01 Poprad
www.aquacity.sk

 

TK Podhájska
Termálne kúpalisko Podhájska, s.r.o.
IČO: 34126040
493, 941 48 Podhájska
www.tkpodhajska.sk

 

Thermal Corvinus Veľký Meder
TERMÁL s.r.o.
IČO: 34099336
Promenádna ul. 3221/20,
932 01 Veľký Meder
www.thermalcorvinus.sk

 

Thermalpark Dunajská Streda
THERMALPARK DS, a.s.
IČO: 31450920
Gabčíkovská cesta 237/38,
929 01 Dunajská Streda
www.thermalpark.sk

 

Vadaš Štúrovo
VADAŠ, s.r.o.
IČO: 34136215
Pri Vadaši 2,
943 01 Štúrovo
www.vadasthermal.sk

 

Wellness Hotel Patince****
WELLNESS s.r.o.
IČO: 35844965
431, 946 39 Patince
www.wellnesspatince.sk

 

Aquapark Trnava
Aqua Wellness Trnava, spol. s r.o.
IČO: 46384677
Rybníková 16,
917 01 Trnava
www.aquaparktrnava.sk

 

Thermalpark Nitrava, Poľný Kesov
Slovak Tourism, a.s.
IČO: 44940751
Samova 11.
949 01 Nitra
www.thermalnitrava.sk

 

Thermalpark ŠÍRAVA
TRR centrum Kaluža s.r.o.
IČO: 36750841
Zemplínska šírava,
072 36 Kaluža
www.thermalparksirava.sk

 

Hotel Therma****
THERMA, a.s.
IČO: 31423213
Priemyselná 4,
929 01 Dunajská Streda
www.therma.sk

 

Štrand Nové Zámky
NOVOVITAL
IČO: 34014721
Hlavné námeste 7,
940 35 Nové Zámky
www.strand.sk

 

Slnečné jazerá Senec
Správa cestovného ruchu Senec s.r.o.
IČO: 44537476
Námestie 1. mája 53/4,
903 01 Senec
www.slnecnejazera.eu

 

Kúpalisko Zelená Žaba
Kúpele Zelená Žaba, s. r. o.
IČO: 44998597
Trenčianske Teplice 914 51
www.kupelezelenazaba.sk

 

Hotel Orchidea*** Veľký Meder
ORCHID, s.r.o.
IČO: 36269841
Rozmarínová 3326/2,
932 01 Veľký Meder
www.hotelorchidea.sk

 

Termálne kúpalisko Vincov les
Termálne kúpalisko Vincov les, s.r.o.
IČO: 36285226
Vincov les 1900,
925 21 Sládkovičovo
www.vincovles.com

 

Margita-Ilona
MARGITA – ILONA, s.r.o.
IČO: 36545597
A. Sládkoviča 2,
934 01 Levice
www.margita-ilona.sk

 

Thermál Nesvady-Naszvad
Thermál Nesvady, s.r.o.
IČO: 51451859
Obchodná 23,
946 51 Nesvady
www.thermalnesvady.sk

 

Kúpele Patince
Kúpele Patince, s.r.o.
IČO: 35928956
časť termálne kúpele 306,
946 39 Patince
www.patincekupele.sk

 

Aquaruthenia Svidník
Aquaruthenia s.r.o.
IČO: 47566159
K Surdoku 5/A,
080 01 Prešov
www.aquaruthenia.sk

 

X-bionic Sphere
X-BIONIC® SPHERE a.s.
IČO: 46640134
Dubová 33/A,
931 01 Šamorín
www.x-bionicsphere.com

 

Holidaypark Kováčová
Aquapark Kováčová, s.r.o.
IČO: 36675351
Malý trh 2/A,
811 08 Bratislava
www.holidaypark.sk

 

Termálne kúpalisko Novolandia
THERMALPARK, spol.s.r.o.
IČO: 36644439
Železničná 25,
984 01 Lučenec
www.aquaparknovolandia.sk

 

Národné centrum vodného póla
BoGo bus s.r.o.
IČO: 51016842
Partizánska 297/17,
972 71 Nováky
www.ncvp.sk

 

Letné kúpalisko Malina
AD HOC Malacky
IČO: 31796630
Sasinkova 901/2,
901 01 Malacky
www.adhocmalacky.sk

 

Garantovaný členovia


Ákon s.r.o.
IČO: 51796040
Pod záhradami 192/25,
930 12 Ohrady
www.akon.sk

 

Agrob Buchtal Slovensko spol.s.r.o.
IČO: 35749661
Hattalova 12/A,
831 03 Bratislava
www.agrobbuchtal.sk

 

 

Wonderwerk spol. s r. o.
IČO: 45975868
Piešťanská 31A,
915 01 Nové Mesto nad Váhom
www.wonderwerk.eu

 

 

AWV, s.r.o.
IČO: 46423028
Kukučínova 1336,
024 01 Kysucké Nové Mesto
www.awv.sk

 

Trend Hygiena, s.r.o.
IČO: 44783892
Višňová 463/23,
930 12 Ohrady
www.trendhygiena.sk

 

Pool tech s.r.o
IČO: 46637257
Galantská cesta 866/4,
929 01 Dunajská Streda
www.pooltech.sk

Chcete sa stať naším členom? Stiahnite si prihlášku a kontaktujte nás na saakp@saakp.sk

KONTAKTY

Prezident SAAKP - Mgr. Gabriel Somogyi (THERMALPARK DUNAJSKÁ STREDA)

1. viceprezident SAAKP - Peter Kolenčík (VODNÝ PARK BEŠEŇOVÁ)

Peter Gurčík (AQUACITY POPRAD) - člen prezídia SAAKP

2. viceprezident SAAKP - Ľudovít Lebó (ŠTRAND NOVÉ ZÁMKY)

Vladimír Moravčík (TATRALANDIA) - člen prezídia SAAKP

www.saakp.sk

saakp@saakp.sk