SAAKP – Slovenská asociácia Akvaparkov, kúpalísk a plavární

je novozaložená organizácia, vznikla 2.6.2020 v Nových Zámkoch a je založená 22 členmi. Zastupujúca záujmy slovenských Akvaparkov, mestských kúpalísk, plavárni, vznikla aj za účelom vytvorenia odbornej platformy na výmenu názorov a skúseností a má ambície slúžiť aj ako poradný orgán pre štátnu správu.

Akvaparky, kúpaliská a plavárne patria k najnavštevovanejším turistickým atrakciám na Slovensku a každoročne zabezpečujú oddych a zábavu mnohým miestnym aj zahraničným návštevníkom. Asociácia má záujem napomôcť k obhajovaniu záujmov a potrieb jednotlivých subjektov, pomôcť k podpore cestovného ruchu.